תמונת המוצר

משתמשיםמידות חוץסילוני בועות אויר
MIAMI 2-4180/66120
PARIS4-6196/66140
PLAM SPRING4-6196/71140